Bóng sưởi nhà tắm 
Công suất: 275W
Kích Thước: 174 x 125mm