Máy vắt cam Ecosun, với thân bằng nhựa trong suốt.
Công suất : 30W
Dung tích : 800ml
có nắp chắn bụi,